Wombat, Tasmania, Australia

<<< Previous Image     Next Image >>>

Foraging wombat, Tasmania, Australia

Foraging wombat, Tasmania, Australia